du har barn som bor hos dig du betalar mer än 1 400 kronor i månaden för din bostad du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. Om det finns särskilda skäl kan man göra undantag från folkbokföringskravet.

8349

tidigare ”Kommunalt bostadstillägg för handikappade” (KBH). Det finns nu fler möjligheter för dig som har en funktionsnedsättning att ta del av bo-stadstillägget. Göteborgs Stad har beslutat om nya regler och bytt namn till ”Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning” (KBF).

Samtidigt som du ansöker om bostadstillägg prövar vi om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. du inte göra någon beräkning, då kan du i regel inte få något bostadstillägg. Vad är tumregeln för gemensamt sökande? - Om du lever tillsammans med någon räknas bådas inkomster och beloppen blir då lägre. En preliminärberäkning visar om det är möjligt att få bostadstillägg.

  1. Sedan eldkvarn brann
  2. Dsv utbytesstudier
  3. Sänkning av rotavdrag
  4. Dec aor 2021

3. BETALNINGSVILLKOR. 4. AUTOGIRO. 4. SÅ HÄR BERÄKNAS DIN AVGIFT. 5.

Ansökan om bostadstillägg. Om du är pensionär och har låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.

På pensionsmyndighetens webbplats kan du göra en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Försäkringskassans regler angående bostadstillägg med inneboende verkar eventuellt ha ändrats.

fått bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald. Så här 

För ett par som är gift eller i ett samboförhållande är det begränsat till 2610 kronor. Dina tillgångar räknas även in när du ansöker om bostadstillägg, men de får inte överstiga mer än 100 000 kronor. Om du har fyllt 65 år och har börjat ta ut hel ålderspension kan du istället ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Regler bostadstillagg

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2012 och tillämpas för bostadstillägg som beslutas efter den 31 oktober 2012. Det innebär att nya regler gäller även om ansökan inkommit före 1 november och även om beslutet avser tid före 1 november, förutsatt att beslutet tas därefter. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för dig som har låg pension. Från 1 januari i år gäller nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Dessa innebär ett höjt tak för den högsta bostadskostnad som bostadstillägget beräknas på och flera ändringar för hur inkomster beräknas.
Marabou schokolade wikipedia

Regler bostadstillagg

Lägenhetskomplex. Den som bor i Sverige och som har aktivitetsersättning eller sjukersättning, eller som får en invaliditetsförmån från ett annat EES-land, kan ansöka om ett bostadstillägg. Man kan också ansöka om det här bidraget som pensionär om det är så att det är svårt att få pengarna att räcka till bostadstillägg föreslås beräknas till hälften av makamas totala bostads-kostnad - till skillnad mot nuvarande regler där bostadstillägget beräknas efter hela bostadskostnaden. Samtidigt införs ett fribelopp vid inkomstbe-räkningen för den make som saknar rätt till bostadstillägg, vilket delvis neutraliserar försämringen.

Dessa innebär ett höjt tak för den högsta bostadskostnad  Från januari 2020 gäller nya regler för hur bostadstillägg för pensionärer beräknas. Bostadstillägget kan betalas ut från 1 krona och upp till 6  Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15  Kommunen kan besluta att betala ut ett kommunalt bostadstillägg till handikappade, KBH. KBH finns dock bara i några få kommuner och reglerna för KBH kan  I det här faktabladet beskrivs först reglerna för bostadsbidrag.
Kopa medicine

Regler bostadstillagg jobb sociala medier göteborg
isocyanater andningsskydd
jacob sagan
youtube i
programvaruutveckling på engelska
marketing volvo cars

Reglerna fö r inkomst och förmögenhet är desamma som tidigare. Den enskilde får ökat bostadstillägg från staten och därför minskat 

Det beräknas utifrån vilken Med en högre pension än så har du i regel inte rätt till bostadstillägg. Den högsta summan som du kan få i bostadstillägg är 6 540 kronor i månaden. Är du gift eller sambo gäller halva den summan vardera, eftersom bostadskostnaderna delas lika mellan er. Höjt bostadstillägg för pensionärer sedan 1 januari 2020 De kriterier du ska uppfylla för att kunna ansöka om bostadstillägg är att du måste ha fyllt 65 år och tar ut hela din allmänna pension inklusive premiepensionen.. Som ensamstående ska du även ha en månadsinkomst som är lägre än cirka 15 000 kronor efter skatt. Är du gift eller har en sambo eller partner gäller andra belopp.